0-


Sound of Mu
Markveien 58, Oslo

Åpent:
Tirsdag – søndag: 13.00-01.00
Mandag stengt

I sommersessongen er
bakgården åpen frem til kl 2000

Konserter eller tips om prosjekter:
program(at)soundofmu.no

 
Sound of Mu
Sound of Mu er et idealistisk drevet og kunstnereid utstillingsrom, konsertlokale og bar. Med takhøyde og et stort vindu ut til Markveien er Sound of Mu et lavterskeltilbud for samtidsuttrykk av høy kvalitet. Sound of Mu er et møtested for kunstarter og mennesker med tørre struper. Besøk oss i Markveien 58, Oslo.

Utstillingsplass på Sound of Mu?
Fra høsten 2014 og ett år framover skal Sound of Mu ha et nytt utstillingskonsept. Den vanlige prosedyren med søknader til kunstgruppen gjelder altså ikke fra dags dato. Sender du inn søknad etter dette vil den ikke bli behandlet av kunstgruppen før vår/sommer 2015.

 
 

Sound of Mu vil takke;
Craig Daker, Snøhetta, A-Lab, No13, Clas Hansen, Anders Wittusen og alle som har hjulpet oss å få dette stedet igang!

Har du et prosjekt i ermet, er det bare å ta kontakt på e-mail: program(at)soundofmu.no


 
 

Medlemmene i Sound of Mu;
Per Steinar Dyb Ringstad, Lars Paalgard,
Trond Arne Vangen, Astrid Loraas,
Kjersti Sundland, Ingebjørg Torgersen,
Justin Newall, Anne-Britt Rage, Anne Mortensen, Anne Bang-Steinsvik, Petter Taranger, Per Jonas Lindström, John Birger Wormdahl, Gro Ellefsen, Bjarne Larsen,
Barry Kavanagh, Eivor Vindenes, Anne Gunn Fossland, Jonas Hestvik Dahl, Viviana Vega,
Ane Kristin Bang-Steinsvik, Vigdis Fjellheim, Kjell-Olav Jørgensen, Martin Powell

About MU
 
       
Linker:
lasso.name
blather.net
dacianos.com
hellshaw.com
razorbitch.no
loraas.no
badelvis.org
productframes
Monolab
UNIK
Tempo Skien
Palace of Pleasure
Sound of Mu (Chinese version)
Artikler:
>Mellom linjene
>Kunstig brunt

>The Morning Bride
>Sound of noise
>Lyden av en bygård
>Hverdagsliv og
videotape

>Du store verden
>Lite sted for store
opplevelser

>The Sound of Mu(sic)
>Visitnorway
>Mixtape Mayhem


       
Sound of Mu   Månedens utstillinger:
-------- | ------ |
Sound of Mu på: facebookUnderskogMU på Twitter      

Sound of Mu websiden er designet av
Anne Bang-Steinsvik og Astrid Loraas ©2006-2014
Sound of Mu
 

AUGUST
m forbehold om endringer

Last ned:
+#

+
Lastned filer for arrangementer:
Musikk [eng. pdf] | Musikk [nor.pdf]

 
  Lørdag 2. kl 20.00 Konsert Slippfest for S.L.Y.C. - A deafening light. Konserter: S.L.Y.C. + Glaciers (UK)
  Tirsdag 5. kl 19.00 Klubbøya Klubbøya på Mu
       

 

Utstillinger 2014

  Fredag 3. januar – søndag 2. februar Utstilling Republicof Benny A. Lund: Mikronasjonsvalutta
Vernissage: fredag 3. jan kl 19.00
  Onsdag 5. februar – søndag 2. mars Utstilling Jens Stegger Ledal: LOTUS#1 av 1.Regiment/Kunstmilitsen
Vernissage: onsdag 5. feb kl 19.00
  Onsdag 12. mars – søndag 6. april Utstilling [mju:]-II (Fagerberg/Furu/Tangen)
Vernissage: onsdag 12. mars kl 19.00
  Torsdag 24. april – søndag 4. mai Utstilling Ingolf Endresen - fotografi
Vernissage: torsdag 24. april kl 19.00
  Torsdag 8. mai – søndag 18. mai Utstilling Apichaya Wanthiang - still, a song
Vernissage: torsdag 8. mai kl 18.00
  Torsdag 22. mai – søndag 1. juni Utstilling etisk vandalism - Vägvisning
Vernissage: torsdag 22. mai kl 19.00
  Torsdag 5. juni – søndag 29. juni Utstilling ÜBERSEE"-prosjektet
Vernissage: torsdag 5. juni kl 19.00
       

 

Nytt utstillingskonsept fra høsten 2014:
Fra høsten 2014 og ett år framover skal Sound of Mu
ha et annet utstillingskonsept: Èn kunstner har hovedansvaret
for en kontinuerlig foranderlig installasjon.
Andre kunstnere skal stille ut i denne, så det blir ikke
gruppe- eller separat-utstillinger i vanlig forstand.
Man må forholde seg til den eksisterende installasjonen
og til bardrift og konsertvirksomhet i større grad enn tidligere.
Mer konkrete planer for hvordan prosjektet skal organiseres
kommer i august.
Den vanlige prosedyren med søknader til kunstgruppen
gjelder altså ikke fra dags dato.
Sender du inn søknad etter dette vil den ikke
bli behandlet av kunstgruppen før vår/sommer 2015.

       
Sjekk også kalenderen på Underskog!
+
Lastned filer for arrangementer:
Musikk [eng. pdf]
| Musikk [nor.pdf]
   
 

Arkiv:
Jan2010 | Februar2010 | Mars 2010 | april2010 | mai2010 | jun2010 | jul2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009

 

Sound of Mu takker alle våre venner,
alle som har holdt arrangementer, utstillinger og konserter hos oss og ikke minst alle som har vært innom og opplevd vår intime atmosfære innenfor det store vinduet ut mot Markveien eller i vår hyggelige bakgård!

Til vår store sorg og fortvilelse blir vi desverre nødt til å avlyse alle høstens konserter på Sound of Mu!
Sound of Mu har vært idealistisk drevet av en gjeng kunstnere og musikere. Hovedsaklig basert på frivillig og gratis innsats. Vår drøm var at det en gang skulle vise seg at selve bardelen ville innbringe nok penger til at økonomien skulle gå bra, i det minste akkurat til å få det til å gå rundt uten underskudd. Vi har nå klart å drive Sound of Mu i åtte år! Hurra for det!! Det har vært endel underskudd som noen av de mer pengesterke i gruppa har lagt ut for etterhvert, men også perioder hvor vi har klart oss bra. Da vi mistet sjenkebevilningen for rundt et år siden ble det vanskelig og ingen hadde mer penger til å legge ut mer. For å slippe å tenke så mye på økonomi fikk vi den gode ideen med å prøve å få en profesjonell bar og restauranteier til å overta driften av selve baren. Vi tenkte naivt nok at det kunne bli et bra samarbeid hvor vi fortsatte konsert- og utstillingsdelen som før på frivillig og gratis basis.
Nå er et år gått og samarbeidet har ikke fungert så bra som vi hadde sett for oss. Han som har drevet baren for oss denne tiden trakk seg plutselig i slutten av juni og i etterkant viser det seg at baren dette året har opparbeidet seg et større underskudd en noen gang.
Folk innad i Mugruppa har vært klare for å ta over driften selv igjen med ny giv og nye ideer, men det viser seg nå at underskuddet og gjelda er så stor at det rett og slett ikke er mulig.
Vi bebreider ingen men etter sommerens harde arbeid og mange forhandlinger er resultatet desverre blitt at Sound of Mu legges ned og lokalet vil huse en ny Vinbar fra september måned.

Vi har klart å forhandle oss frem til å holde to siste konserter i begynnelsen av august. Det blir releasekveld for SLYC lørdag 2. august og klubbøya tirsdag 5. august.

For at sorgen ikke skal bli overveldende vil Sound of Mu sine "Vinduet presenterer" konserter holdes i andre lokaler og vi har også planer om at Sound of Mu kanskje kommer til å holde små festivaler og konserter andre steder.
Vi planlegger å lage en bok om Sound of Mu så hvis dere har bilder, tekst etc fra tidligere konserter hos oss vil vi gjerne at dere sender dem til oss. Send dem til denne mailen:
abangsteinsvik@gmail.com
Skriv fotografens navn og arrangementets navn og dato!

To our great sorrow and despair, we unfortunately have to cancel all autumn shows at Sound of Mu!
 
Sound of Mu has been idealistically run by a bunch of artists and musicians, mainly based on voluntary work. Our dream was that the bar part of the business would bring in enough money that things would go well, or at least just to get Mu to go around without a deficit. Sound of Mu has run for over eight years. There were some losses which some of the more affluent in the group covered, but also periods where we managed quite well. When we lost the alcohol licence for a period about a year ago, it was difficult and we had no more money to add. To avoid having to think too much about economics, we got the bright idea of trying to get a 'professional' bar and restaurant owner to take over the running of the bar. We thought, naively enough, that it could be a good partnership, where we continued the concerts and art exhibitions as before on a voluntary and free basis.
Now, a year has gone by and cooperation had not worked out as well that we had envisaged. The person who ran the bar for us this time resigned suddenly in late June, and since then it has turned out that the bar was running a bigger deficit than ever. People within the Mu group had been ready to take over the running of it again, with new impetus and new ideas, but it turns out that the deficit and debt are so large that it simply is not possible.
We blame no-one, but after this summer's hard work and many negotiations, the result is that unfortunately Sound of Mu closed down, and the premises will house a new wine bar from September.
 
We have managed to negotiate our way into keeping the last two shows in early August. These are the album release of S.L.Y.C on Saturday 2 August, and Klubbøya on Tuesday 5 August.
 
That grief should not be overwhelming, Sound of Mu's VINDUET concert series will be held in other venues, and we also have plans for Sound of Mu maybe holding small festivals and concerts elsewhere.
We plan to make a book about Sound of Mu, so if you have photos, texts, etc. from previous events with us, we would like you to send them to us. Send them to this email:
abangsteinsvik@gmail.com
Write the photographer's name and the event title and date!


Lørdag 2. kl 20.00
Slippfest for S.L.Y.C. - A deafening light. Konserter: S.L.Y.C. + Glaciers (UK)*S.L.Y.C.*
Metronomicon Audio has always been fortunate that its artists produce unusual melodies, for your unorthodox listening pleasure. This is particularly evident with this S.L.Y.C. album. Sara Cools appears to be Metronomicon's least manic songwriter (thus far), so listeners can expect something a little more laid back with this release. This may lead one to think of the album's melodies as somnambulent, drifting to the ear from some imaginary faraway temple, but the music is possessed of great immediacy – this directness coming from the strong presence in the recording of band performance. The duality particularly reveals itself on the song ?White Noise?. Another tune to which attention can be drawn is the finale, ?Miniatures?, which at over eight minutes fully explores its own volcanic potential, a long melodic playout ending in ambient noise – though not deafening noise, you understand.

Anthony Barratt, keyboards; Sigurd Bergflødt, drums; Sara Lena Yri Cools, synth and vocals; Daniel Meyer Grønvold, guitar; Thomas Meidell, bass guitar; Jørgen Skjulstad, noise.
https://soundcloud.com/metronomicon/slyc-this-far

*Glaciers* (UK)
Glaciers is Nicolas Burrows - an artist, illustrator and musician who has been writing, recording and performing under the name since 2006. After playing for a few years in various bands in the UK, Nicolas got bored of effects pedals and trying to write music as a band. After a trip wandering around the Norwegian countryside he began writing and recording new material, centred around a love for singing and exploring song. Beguiling, contemplative lyrics are woven around immediate melodies and simple structures, with the focus very much on Nicolas' understated and often fragile vocal delivery. Recordings and live performances feature shifting arrangements of songs and sounds, from full organic band lineups, intimate solo performances, fragments of electronica, field recordings and audio-visual collaborations.

Glaciers has released two albums, 'Here Come the Glaciers!' and 'New Mythologies' and has performed live with the likes of Wild Nothing, Casiotone For The Painfully Alone, Diane Cluck, Meursault and Thanksgiving. A 4-track EP 'A Shimmering Beast' will be released through Metronomicon.
http://glaciers.bandcamp.com/album/new-mythologies

Inngang: 50,- eller 100,- med CDR!

 


Tirsdag 5. kl 20.00
Klubbøya på MU

Dette blir siste konsertkveld i lokalet vi kjenner som Sound of Mu! Vi velger å avslutte våre nesten 10 år med en stor fest og tre superbra konserter! VELKOMMEN!Kl 20.00 Happy Tosh

Torstein "Happy Tosh!" lager eksperimentell og groovy elektronisk musikk som får hoder til å nikke og føtter til å danse. Musikken er en blanding av heftige rytmer, lystige melodier, tunge basslinjer og deilig støy. Torstein benytter seg av både digitale og analoge verktøy, og liker å ta med seg en stor del av den kreative prosessen i møte med publikum.Kl 21.00 Eon Hood

Eon Hood er en sjarmerende duo med eksotiske kostymer og nydelig tilstedeværelse på scenen. De tar publikum med i et mystisk landskap med mye bass og særegne vokaler. De jobber mot en utgivelse til våren 2014 og er blitt sett på som et av de fremste nye tilskuddene i undergrunnsscenen i Oslo. Har allerede spilt på Gut Feelings Festival og Numusic Festival, og har tiltrukket seg stor oppmerksomhet fra kjente labels fra Tyskland og Nederland.Kl 22.00 Masselys

Det musikalske uttrykket til Masselys har blitt beskrevet som «et virvar av forskjellige musikalske stiler". Besetningen består av folk fra 120 Days, Salvatore og Metronomicon Audio. De er aktuelle med musikken til Christopher Nielsens animerte kortfilm "Rulletrappen" og har laget musikken til det som kommer til å bli verdens største flipperspill. Masselys jobber med sitt debutalbum som forventes å være ute høsten 2014.